Anasayfa » İlkyardım Eğitimi Nedir?

İlkyardım Eğitimi Nedir?

Kişinin yaşamsal fonksiyonlarını kısıtlayan hastalıklar ya da yaralanmalara tıbbi bir destek alana kadar ilaçsız olarak yapılan uygulamalardır ilkyardım. Yani burada ilkyardım ile acil yardım birbirlerinden farklı olarak ifade edilebilir. Böyle durumlarda kişiye yapılacak olan müdahaleler bilinçsiz olarak yapılmaması için ilkyardım yapacak kişilerin bilgili olması zorunlu olarak kabul edilmektedir. İlkyardım eğitimi alan ve ilkyardımcı unvanına sahip olanlar ilk üç sene bu unvanı korurlar. Üç senenin sonunda sertifikayı dilerlerse yenileyebilirler.

İlkyardım eğitimi, hasta ya da yaralı durumda olan kişilere müdahale edebilme yeterliliği sunan bir programdır. Acil durumda müdahale gerektiren anlarda ortamda bilinçli kişilerin olması kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla ister gündelik hayatta ister iş ortamında ya da evde ilkyardım eğitimi almış olan kişilerin bulunması önemlidir.

İlk yardım eğitimi de ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında verilebilmektedir. Kare Akdemi İlkyardım Eğitim Merkezi de bu kurumlardan biridir.

İlk Yardım Nedir?

Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi olarak sunacağımız eğitimlere ilk önce ilk yardımın ne olduğunu anlatarak başlıyoruz. Acil durumda müdahale gerektiren anlarda uygulanan ilk yardım, kişinin hayatını kurtarmaya ve acıyı azaltmaya yöneliktir. Anlık gelişen yaralanma ya da hastalık hallerinde acil müdahalede bulunmak kritiktir. Çoğu zaman saniyelerin dahi önemli olduğu böylesi durumlarda ortamdaki birinin ilkyardım eğitimi almış olması oldukça değerlidir.

İlk yardım eğitimi almış olan kişi ya da kişiler sağlık ekipleri gelene dek hastaya müdahale edebilmelidir. Böylece profesyonel müdahale edilmesi durumuna dek hastanın hayatta kalması ya da acısının azaltılması hedeflenir.

İlk Yardım Neden Önemlidir?

Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basittir; ilk yardım, hayat kurtarmaya yönelik eylemleri barındırması sebebiyle çok önemlidir. İlk yardım eğitimi sertifikası almış olan kişiler, acil durumda müdahale edebilme yeterliliğini elde etmiş kişilerdir. Yani aslına bakacak olursak ilkyardım eğitimi alıp bunu uygulayabilmek bir nevi bir beceridir.

Kurumumuzda verdiğimiz ilkyardım eğitimi de kapsamlı bir eğitim programı olduğundan dolayı oldukça önemlidir. İlkyardım eğitimi yönetmeliği kapsamında hazırladığımız programda, acil durumlarda uygulanması gereken her detayı öğrenmeniz mümkündür.

Eğitim Hangi Konulara Yöneliktir?

İlk yardım eğitimi, yönetmelik kapsamına giren tüm konuları içeren geniş kapsamlı bir eğitim programıdır. Buna göre anlık gelişen her duruma müdahale edilmesi adına donanımlı bir müfredat hazırlanmıştır. Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi olarak hazırlamış olduğumuz eğitim programında şu konular başı çekmektedir:

 • Kalp krizine ya da kalbe etki eden diğer durumlara karşı müdahale edebilme
 • Felç ya da zehirlenme gibi acil durumda müdahale edebilme
 • Kırık, çatlak ya da burkulma gibi durumlara müdahale
 • Elektrik çarpması ya da yüksekten düşme gibi kazalara anında müdahale edebilme
 • Kusma, ateş, güneş çarpması vb. anlık durumlarda müdahale edebilme
 • Ani kalp durması gibi anlarda müdahale edebilme
 • Solunum yolunun tıkanması ve nefes darlığı gibi acil durumlarda müdahale
 • Kanama halinde gerekli tedbirleri uygulayabilme
 • Bebek ya da çocuklara yönelik acil durumda müdahale edebilme

İlk yardım eğitimi programımız tüm bu bahsi geçen konuları öncelikli olarak işlemektedir. Ayrıca bazı beklenmeyen durumlara yönelik alınması gereken birincil önlemler de ilkyardım eğitimi kapsamında katılımcılara aktarılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım Eğitimi Nedir?

Acil durumda müdahale imkanı tanıyan ve hayat kurtarmaya yönelik verilen ilk yardım eğitimi, tıbbi müdahaleler silsilesidir. Hasta ya da yaralı kimsenin durumuna göre ilk yardım uygulamak önemlidir. Acil durumların etkilerini en aza indirmek ve hayat kurtarmak adına herkesin ilkyardım eğitimi alması beklenir.

İlk yardım eğitimi kursu olarak sunulan program, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda eğitimi verebilecek kapasitede gördüğü kurumlara yetki de vermektedir. Kurumumuz da ilkyardım eğitimi başta olmak üzere tüm acil durumda müdahale eğitimlerini sizlere sunabilmektedir.

İlkyardım eğitimi kursu kapsamına dahil olmadan evvel genel hatlarıyla “ilkyardım nedir” ve “neden önemlidir” sorularına da yakından bakabiliriz.

İlkyardım eğitimi, hasta veya yaralıya o anda bilinçli olarak gerçekleştirilen müdahaleye kalifikasyonu sunan ve Sağlık Bakanlığı tarafınca yönlendirilen kuruluşlar ile sağlanan bir eğitimdir. İlkyardım eğitimi sağlayan kuruluşlar tarafından derslerden sonra sınavlar yapılır ve bu sınavlardan başarıyla geçen adaylar ilkyardım sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ise ilkyardım belgesi olarak adlandırılır.

İlkyardım Eğitimi Neleri İçerir?

İlkyardım yönetmeliği doğrultusunda alınması kanuni olarak zorunlu olan bir eğitimdir. İlkyardım eğitimi yalnızca yasal zorunluluk ile değil de toplumdaki tüm bireylerin bu bilinçte olması için de alınmalıdır. İlkyardım eğitimleri 2015 yılında 29429 sayılı resmî gazetede yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği 19. Maddesi’nde ve İSG kapsamında;

 • Az tehlikeli iş yerlerinde çalışmakta olan 20 kişiden birinin,
 • Tehlikeli işyerlerinde çalışmakta olan 15 kişiden birinin,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde çalışmakta olan 10 kişiden birinin

İlkyardımcı olması gerektiği belirtilmektedir.

İlkyardım sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bazı kurumlara kayıt yaptırılmalıdır. En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olan kişiler bu kurumlardan 16 saat süren bir eğitim alır ve ardından yapılacak olan sınavdan başarıyla geçmeleri takdirinde sertifikaya sahip olurlar. Bu eğitimlerde çeşitli dersler mevcuttur. Eğitim neleri içerir? İlkyardım kurslarında,

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesinde nasıl yapılacağı
 • Temel yaşam desteğinin uygulanması hakkında bilgiler
 • Kanama, yaralanma, yanık, donma, sıcak çarpması, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüze cisim çarpması, hastanın ya da yaralının taşınması
 • CPR mankenleri üzerinde uygulamalar

Olmak üzere eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ardından yapılacak olan sınavdan başarılı olunması takdirinde sertifika almaya hak kazanılır.

Eğitim Nereden Alınır?

Eğitim nereden alınır? İlkyardım eğitimi sağlayacak olan kurumlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bu kurumlar ilkyardım eğitimi düzenlemeğe ehil oldukları takdirde ilkyardım kursu düzenleyebilmektedir. Bu eğitimleri verecek olan kişiler alanında eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Eğitimler teorik olarak ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kurslara başvuru yapıldıktan sonra üç yıl geçerliliği olan sertifikayı almak için gerekli eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ardından yapılacak olan sınavı geçilmesi ile sertifikayı almaya hak kazanılır. Üç yıl geçerliliği olan bu sertifikaların süresi dolması ile dilelerse tekrar sertifikayı yenileyebilirler. Bu sertifika ile olası herhangi bir acil sağlık sorunu durumlarında ilk yardımcı olarak müdahalede bulunabilmektedir.

7/24 Online Başvur
Anasayfa Form

İlkyardım Eğitimi Sertifikası Nedir?

Acil durumda müdahale edebilecek donanıma sahip olan kişilere sertifika takdim edilir. Elbette sertifika alabilmek için kapsamlı bir ilkyardım eğitimi programına katılım sağlamış olmanız da artı bir fayda sunacaktır. Verilen eğitimlerin ilk yardıma dair tüm ilkeleri içeriyor olması ve kişinin de bu eğitimleri tam olarak kavramış olması önemlidir.

İlk Yardım Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?

İlk yardım eğitimi sonrasında belge alabilmek için sınava girerek başarı puanını elde etmiş olma şartı aranır. Eğitim aldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü kontrollerinde yapılan ilk yardım sınavlarına girebilirsiniz. Bu sınavlardan da minimum puan olarak 85 puan almanız durumunda belgenizi alabilirsiniz.

İlkyardım Eğitimi Sertifikası Kimler İçin Elzemdir?

Acil durumda müdahale gerektiren her meslek için ilk yardım bilen donanımlı kişilere ihtiyaç vardır. İlkyardım eğitimi, başta sağlık personelleri olmak üzere hemen hemen her meslek için gerekli bir programdır. Özellikle de kalabalık bir çalışma ortamında bulunan kişilerin acil durumda müdahale ilkelerini bilmesi hayati önem taşır.

İlk yardım eğitimi, özellikle de eğitim sektöründe, spor alanında, sivil toplum kuruluşlarında ve turizm sektöründe elzemdir. Bu alanlarda çalışan kişilerin kapsamlı bir eğitim programına dahil olmaları önerilir. Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi olarak biz de her meslek ve yaş grubuna yönelik ilkyardım eğitimi olanakları sağlıyoruz.

İlk Yardım İçin Eğitim Nasıl Verilir?

Acil durumda müdahale için öğrenilmesi gereken tüm konular yüz yüze eğitim modeli ile anlatılır. İlk yardım, teorik olduğu kadar aynı zamanda pratikte de öğrenilmesi gereken bir alandır. Bazı konular katılımcılara teorik olarak anlatılırken bazı konularda uygulamalı örneklendirmeler yapılması gerekir. Özellikle de ilk müdahale anında hata payı bırakılmaması adına kişinin uygulamalı eğitim alması önemlidir.

Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi olarak biz de tüm eğitim programımızı yüz yüze olarak veriyoruz. Bu sayede kurs katılımcılarımızın tüm ilk yardım ilkelerini kusursuz bir biçimde öğrenmesini sağlıyoruz.

Temel İlk Yardım Becerilerinin Kapsamı Nedir?

İlkyardım eğitimi soruları kapsamında da ilk sırada yer alan temel ilkelerdir. Buna göre şu adımlar izlenerek doğru yolda ilerlemek mümkündür:

 • Bilincin kontrol edilmesi
 • Solunumun kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda solunum yolu açma
 • Kalp masajı
 • Kanamaya müdahale etme
 • Yaralı kısmın steril hale getirilmesi ve bandaj teknikleri
 • Yanık durumunda ilk yardım
 • Zehirlenme halinde ilk yardım
 • Elektrik çarpması gibi durumlarda ilk yardım

İlkyardım eğitimi kaç saatlik bir program olarak sunuluyor olursa olsun tüm bu temel bilgilerin katılımcılara aktarılması gerekir. İlkyardım eğitimi slayt gibi materyaller ile aktarıldığı gibi uygulamalı teknikler olarak da anlatılmaktadır. Bu sayede yukarıda bahsi geçen temel becerilerin tam anlamıyla kavranması hedeflenir.

İlk Yardım Eğitimi Ücreti Ne Kadardır?

İlkyardım eğitimi fiyatları, Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi bünyesinde uygun fiyat garantilidir. Tam donanımlı olarak sunulan eğitimlerde sınav başarısı da kurumumuz tarafından garanti edilmektedir. Elbette katılımcılarımızın da her derse mutlaka dahil olmaları ve konuları takip etmeleri de önemlidir.

Her ne kadar yüz yüze ve genellikle uygulamalı bir eğitim modeli yürütülse de derslerde kimi zaman teorik bilgiler de aktarılmaktadır. Dolayısıyla sınav başarısını garantilemiş olmak için teorik bilgilere de önem vermek gerekir.

Kare Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi olarak sunduğumuz tüm eğitimlerimizde hem gerekli materyalleri sağlıyor hem de konuyu kapsamlı bir biçimde aktarıyoruz. Dolayısıyla kurumumuzdan eğitim aldığınız her durumda başarınızı da garanti etmeye gayret ediyoruz. Kurs fiyatlarımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve kurslarımıza kayıt olmak için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bütçe dostu fiyat politikamız ile verdiğimiz eğitimlerden sınava girmeden önce mutlaka faydalanmalısınız.

Bize Ulaşın

Blog Sayfa İçi Form
Yorumlar yönetici tarafından devre dışı bırakıldı.